19.11.2013 відбулося засідання «круглого столу» feature image

19.11.2013 відбулося засідання «круглого столу»

на тему: «РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: СТАН РОЗРОБКИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ» Читати далі »
Затверджений план роботи Громадської експертної ради (ГЕР) feature image

Затверджений план роботи Громадської експертної ради (ГЕР)

при Комітеті з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Читати далі »

Фонд створений 24 жовтня 2001 року

Благодійну організацію створено з метою:

·         здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб;

·         сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх, екологічних програм, реалізації програм по благоустрою, житлово-комунальних програм та сприяння розвитку культури.

Це здійснюється шляхом:

·         залучення фінансових коштів для реалізації благодійних науково-освітніх програм та акцій Організації;

·         організації і проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, конкурсів, виставок та інших заходів;

·         випуску і поширення друкованої продукції;

·         інших заходів, що не заборонені законодавством.

Для досягнення своїх цілей Організація може використовувати усі не заборонені законом форми діяльності.

Благодійна допомога може подаватися набувачам у вигляді:

·         фінансування конкретних цільових програм;

·         допомоги на основі договорів про благодійну діяльність;

·         дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;

·         прийняття на себе витрат по безоплатному повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;

·         інших заходів, не заборонених законодавством.

Актуальне RSS icon

Віталій Филимонович Сташук

Регіональна ідентичність як фактор (дез) інтеграційних процесів в Україні.

The article analyzes the phenomenon of regional identity in the context of its impact on current processes of creation of the Ukrainian nation and considered some aspects of the differences that exist between different regions of Ukraine .Keywords : region , identity , integration , orientation .Трансформація політичної системи та спроби запровадження європейських стандартів вимагають ретельного дослідження явищ, які стосуються регіональної ідентичності і які мають вплив на політичні процеси у багатьох демократичних країнах. Автори досліджень з питань європейського регіоналізму С. Роккан, Д.В. Урвин зауважують, що  небезпідставно «події двох минулих десятиліть зробили з «регіоналізму» і «етнонаціоналізму» у дослідженнях західних індустріальних суспільств щось подібне до політичної та академічної моди» [1, с. 117]. Причина, на думку авторів, в тому, що в цих країнах став набирати...